Lapin projektit ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Kartoitus, malminetsintä, VTEM-mittaus, maaperän geokemialliset tutkimukset sekä perehtyminen alueella aiemmin tehtyihin selvityksiin on tehty.

Alueella on havaittu yhteensä yli 100 anomaliaa, joista on otettu maaperänäytteitä kairaamalla kallion pintaa yli 40:ssä kohteessa.