LAPLAND UPDATE

The projects in Lapland have advanced according to plan. Mapping, prospecting, soil geochemistry, historic data review, and VTEM surveys have been done. We have more than 100 hundred anomalies identified and we have done Base of Till Drilling in more than 40 targets.

TUOREIMMAT UUTISET LAPISTA

Lapin projektit ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Kartoitus, malminetsintä, VTEM-mittaus, maaperän geokemialliset tutkimukset sekä perehtyminen alueella aiemmin tehtyihin selvityksiin on tehty. Alueella on havaittu yhteensä yli 100 anomaliaa, joista on otettu maaperänäytteitä kairaamalla kallion pintaa yli 40:ssä kohteessa.