SIJOITTAJILLE

Yhtiö on yksityinen yritys, joka on rekisteröity Suomeen.
Yhtiö ei ole listattu ja sillä noin noin 30 osakkeenomistajaa.

1.4.2018 OSAKEKANTA:

 • Osakkeita: Yhtiöllä on 114 503 osaketta
 • Optiot ja varrantit: Yhtiöllä ei ole optioita eikä varrantteja

TILINTARKASTAJA – KPMG

 • Hämeenkatu 9
 • FIN-33100 Tampere Finland

SUOMI TARJOAA

Suomi lyhyesti

 • Todistetusti hyvät mineraalivarannot
 • Vahva kaivosteollisuuden perintö
 • Suotuisat ja selkeät kaivostoiminnan, malminetsinnän ja ympäristöpuolen säännöt
 • Kehittynyt, poliittisesti vakaa EU-maa
 • Maailmanluokan infrastruktuuri ja kaivosalan palvelut

Suotuisa geologinen ympäristö

Suomi on yksi harvoista alueista maailmassa, jonka kallioperästä iso osa on anomalisesti rikastunut nikkelistä. Nikkeli esiintyy usein myös muiden perusmetallien kanssa, kuten kuparin ja sinkin. Esiintymispotentiaalia on myös jalometallien saralla.

Maan suuri, edelleen hyödyntämätön potentiaali on todistettavissa hiljattaisella Sakatin löytymisellä.

Uusi aikakausi malminetsinnässä

Vuoteen 1994 asti malminetsintää tehtiin pääasiassa valtion toimesta ja valtion omistaman yhtiön, Outokummun kautta. Yksityisyrittäjiä malminetsinnässä ei ollut ja alalta puuttuu myös paikallista riskipääomaa.

Suomi avautui ulkomaiselle kilpailulle 1990-luvun puolivälissä, kun perusmetallien hinnat olivat alhaisimmillaan ja Outokumpu oli lopettamassa malminetsintätoimintaansa. Nämä rakennemuutokset ovat luoneet uuden aikakauden malminetsinnässä Suomessa ja hyvän mahdollisuuden niille, jotka ovat siinä osallisia.

Paljon alueita vielä tutkimatta

Ennen vuotta 1994, pääasiassa Outokumpu ja GTK löysivät monia mineralisaatioita ja useita malmeja, joista on määritelty malmiresursseja maan pinnalta tai sen läheltä, mutta niitä ei ole tutkittu läpikotaisin.

Ennen malmia louhittiin usein vain pintakerroksista (alle 250 m) ja lisämalmivarojen etsintä kaivosten ja malmion ympäristöstä oli puutteellista. Mineraalivarantoja ja -potentiaalia ei ole hyödynnetty täysimääräisesti.

VERTAILUKELPOISET EDUT

Näkökulma

 • Magnus yhdistää uniikilla tavalla suomalaista ja kanadalaista geologian asiantuntemusta ja tietotaitoa.

Kokemus

 • Yhtiön päämiehillä on yli 20 vuoden kokemus malminetsinnässä ja sen konsultoinnissa Suomessa.

Portfolio

 • Magnus Mineralsilla on hajautettu portfolio malminetsintälupia ja -varauksia eri hyödykkeissä.

Malminetsintä

 • Strategiset malminetsinnän aloitekyvyt käyttäen alan viimeisimpiä metodeja ja talon omaa asiantuntemusta tuovat maa-alueisiin lisäarvoa.

Teknologia

 • GIS-kartoitus, datan koostaminen ja mallinnuksen asiantuntemus.

Data mining

 • Magnus käyttää resursseja tehokkaasti suomalaisen geotieteellisen tietokannan hyödyntämiseen.

Rehellisyys

 • Magnuksen johtotiimi on tunnustettu ja sillä vahva kokemus liikekumppanina olemisesta.