LAPLAND UPDATE

Magnus Minerals continues its drilling program with Boliden Joint Venture in the Pelkosenniemi area from September to December 2018. Joint Venture will also conduct UAV and ground geophysic’s surveys in Pelkosenniemi and Kitinen areas from October 2018 till Spring 2019.

TUOREIMMAT UUTISET LAPISTA

Magnus minerals jatkaa kairausohjelmaa yhteistyökumppaninsa Bolidenin kanssa Pelkosenniemen alueella Syys-Joulukuussa 2018. Lisäksi yhteistyöprojekti suorittaa UAV (drone)- sekä maastogeofysikaalisia tutkimuksia Pelkosenniemen sekä Kitisen alueilla Lokakuusta 2018 kevääseen 2019.