Petri Peltonen (Ph.D.) on opiskellut taloudellista geologiaa Toronton ja Turun yliopistoissa.

Nikkeli-kupari-platinamalmien lisäksi Petri on työskennellyt massiivisten sulfidimalmien, kupari-porfyyrimalmien ja rautamalmien, teknologiametallien (In, Ga, REE), kullan ja timanttien etsinnän ja inventoinnin parissa.

Vuosina 2012-2015 Petri toimi First Quantum Minerals Ltd:n Euroopan malminetsinnän johtajana.